Beste Prijs Garantie
  1. Als u een kortingscode heeft, kunt u deze hier invullen

Privacy verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
Joops City Centre Hotel verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:

 

·         Voor en Achternaam

·         Adresgegevens

·         Telefoonnummer

·         E-mail adres

·         Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken

·         Gegevens over uw activiteiten op onze website

·         Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

·         Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of bezoekers 16 jaar of ouder zijn. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@haarlem.com. Wij zullen de informatie verwijderen.

 

Waarom we gegevens nodig hebben
Joops City Centre Hotel verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

·         Verzenden van onze nieuwsbrief

·         U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen

·         U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

·         Om goederen en diensten bij u af te leveren

·         Gedrag te analyseren om onze website te verbeteren en het aanbod van onze diensten af te stemmen op uw voorkeuren

·         Het volgen van uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoeften

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Joops City Centre Hotel zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaren.

 

Delen met anderen
Joops City Centre Hotel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen iet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

E-mail en nieuwsbrief

Als u een contact-of aanmeldformulier op de website invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en de afhandeling daarvan.

 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstenen aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@haarlem.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Joops City Centre Hotel  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Joops City Centre Hotel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@haarlem.com

 

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.